Electrolux Design Lab

2. klasse fikk i forbindelse med faget Produktdesign 4 besøk av Lars Erikson, sjefdesigner for Electrolux’ globale designsenter i Stockholm.

Som man kan lese på Electrolux Norges hjemmeside fikk andreklassingene en fin oppstart etter påskeferien i faget Produktdesign 4. Besøket var veldig inspirerende for studentene som nå går inn i de avgjørende 2 siste ukene før faget har innleveringsfrist, og før selve konkurransefristen i juni.

Målet med å gjøre konkurransen til en del av faget er å gi faget et aktuelt preg, samtidig som de får en ekstra motivasjon ved å delta i konkurransen.
Les mer om DesignLab her:  Browrunrefisec .