Styrevalg Leonardo 2012

Nå er det endelig tid for årets happening! Fredag 28. september skal det slitte styret skal byttes ut, sammen med de like slitte styrebåndene. Ny tid, nye bånd, nye minner! Fredag 28. september tar det løst!

Dette er stillingene:

Leder
Nestleder
Bedriftskontakt
Husansvarlig
Redaktør
Arrangementssjef
Førstemann

Desse stillingene vil ha ansvaret for å drifte Leonardo, og etterhvert innsette komiteene;

Bedriftskontakt – Bedriftskomité
Redaktør – Redaksjon
Husanvarlig – Festkomité
Arrangementsjef – Arrangementkomité
Førstemann – Fadderkomité

Se plakat eller snakk med styremedlemmer for mer informasjon om de forskjellige stillingene, eller om du skulle lure på noe.

Nominering til valget starter allerede Mandag 24. Det blir satt opp en boks der du kan legge inn forslag til nye styremedlemmer til alle stillingene. Stillingene Leder og Nestleder blir deretter gått gjennom og nominert utfra forslagene av det sittende styret. De andre stillingene er åpne for søknader til og med valget.

Søknader kan også sendes til mikkelhi@stud.ntnu.no.

Kan du ikke være tilstede under valget? Send en søknad med stilling og “valgtale” til mikkelhi@stud.ntnu.no, og du vil bli representert på beste måte.

Til slutt vil jeg bare si at et år i linjestyret er veldig gøy. Du får være med å ta valg som påvirker linjens fremtid, både faglig og sosialt. Kanskje er det du som finner nye samarbeidspartnere for IPD, lager en ny tradisjon som blir stående i flere tiår, blir invitert på bedriftslunch, eller arrangerer tidenes bedriftspresentasjon, kansje bli den som sprer Industriell Design NTNU til å bli norges mest populære studie, med norges mest populære studenter? Vil du påvirke fremtiden? SØK Leonardo innen 28. september. Skulle du ikke søke, er det viktig å møte opp for å stemme frem dine kandidater.