Om Leonardo

Linjeforening for Industriell Design

På Gløshaugen er det en lang tradisjon for linjeforeninger, der Leonardo er en av de yngste og ble opprettet i 1994, samme året som Institutt for Produktdesign ble etablert. Leonardo Linjeforening er bygd opp av et hovedstyre og fem komiteer. Hovedstyret består av il Presidente, il Vice Presidente, L´Affari, Il Responsabile Publisitario, Dirretore Artistico, il Vernissageur, il Evento Guida og il Prima. Komiteene er Bedriftskomiteen (ledet av L´Affari), Mediakomiteen (ledet av Il Responsabile Publisitario), Redaksjonen (ledet av Dirretore Artistico), Festkomite (ledet av il Vernissageur), Arrangementkomite (ledet av il Evento Guida) og Fadderkomite (ledet av il Prima). Hvert av styremedlemene og hver av komiteene har sine egne arbeidsområder. Det blir valgt nytt hovedstyre i oktober, da vil det også være opptak til de ulike komiteene.

Formålet med linjeforeningen er å skape et bra sosialt tilbud til studentene i og utenfor skoletiden. Ditt første møte med Leonardo er under Fadderperioden som arrangeres sammen med årets 2. klassinger. I løpet av fadderperioden vil du bli kjent med dine nye klassekamerater, og ellers folk fra de andre klassene. Fadderperioden er noe du forhåpentligvis kommer til å huske tilbake på med et smil og som en fantastisk start på livet på IPD. Utover i året fortsetter tilbudene. Blant annet immatrikuleringsball for første klasse, styrevalg, temafester, bedriftspresentasjoner og workshops.

Styret i Leonardo


Aslak Høberg Liaaen
Il Presidente (leder)
Ilpresidente.leonardo@gmail.com

415 87 746
Anna Caroline Syse
Il Vice Presidente (nestleder)
ilvicepresidente.leonardo@gmail.com

951 27 050
Emil Myklebostad Brevik
L´Affari (bedriftskontakt)
bedriftskontakt.leonardo@gmail.com

417 68 658
Ida Maria Corsepius Melen
Responsabile Pubblicitario
(Mediesjef)
markedsforing.leonardo@gmail.com

971 63 066
Danny Bao Nguyen
Direttore Artistico (redaktør)
direttoreartistico.leonardo@gmail.com

951 43 722
Ruben Kive Horn
Il Vernissageur (hussjef)
ilvernissageur.leonardo@gmail.com

900 77 790
Elise Christin Lind Hjemly
Il Evento Guida (arrangementssjef)
ileventoguida.leonardo@gmail.com

417 89 351
Petter Sommerseth
Il Prima (faddersjef)
ilprima.leonardo@gmail.com

94 26 70 30