Om Leonardo

Linjeforening for Industriell Design

På Gløshaugen er det en lang tradisjon for linjeforeninger, der Leonardo er en av de yngste og ble opprettet i 1994, samme året som Institutt for Produktdesign ble etablert. Leonardo Linjeforening er bygd opp av et hovedstyre og fem komiteer. Hovedstyret består av il Presidente, il Vice Presidente, L´Affari, Dirretore Artistico, il Vernissageur, il Evento Guida og il Prima. Komiteene er Bedriftskomiteen (ledet av L´Affari), Redaksjonen (ledet av Dirretore Artistico), Festkomite (ledet av il Vernissageur), Arrangementkomite (ledet av il Evento Guida) og Fadderkomite (ledet av il Prima). Hvert av styremedlemene og hver av komiteene har sine egne arbeidsområder. Det blir valgt nytt hovedstyre i oktober, da vil det også være opptak til de ulike komiteene.

Formålet med linjeforeningen er å skape et bra sosialt tilbud til studentene i og utenfor skoletiden. Ditt første møte med Leonardo er under Fadderperioden som arrangeres sammen med årets 2. klassinger. I løpet av fadderperioden vil du bli kjent med dine nye klassekamerater, og ellers folk fra de andre klassene. Fadderperioden er noe du forhåpentligvis kommer til å huske tilbake på med et smil og som en fantastisk start på livet på IPD. Utover i året fortsetter tilbudene. Blant annet immatrikuleringsball for første klasse, styrevalg, temafester, bedriftspresentasjoner, workshops og en rekke kurs.

Styret i Leonardo


Thomas Kaland
Il Presidente (leder)
Ilpresidente.leonardo@gmail.com

976 43 115
Rannveig Carlsen
Il Vice Presidente (nestleder)
ilvicepresidente.leonardo@gmail.com

481 43 002
Magnus Lie Fridheim
L´Affari (bedriftskontakt)
bedriftskontakt.leonardo@gmail.com

402 31 465
Herman Slyngstadli
Responsabile Pubblicitario
(PR-ansvarlig)
markedsforing.leonardo@gmail.com

908 50 798
Tobias Wulvik
Direttore Artistico (redaktør)
direttoreartistico.leonardo@gmail.com

472 44 448
Ingrid Dahle
Il Vernissageur (hussjef)
ilvernissageur.leonardo@gmail.com

414 26 008
Gjøril Fjeldstad
Il Evento Guida (arrangementssjef)
ileventoguida.leonardo@gmail.com

971 79 010
Victoria Fjellbirkeland
Il Prima (faddersjef)
ilprima.leonardo@gmail.com

476 81 727