ARGUS

En interaktiv lampe laget som endelig innlevering i faget Prototyping av interaktive media.