Et slag sjakk

ET SLAG SJAKK er Øystein Askelands eksamensbesvarelse i faget TPD4105 – informasjonsteknologi for formgiving og kommunikasjon. Oppgaven var å lage en ny bedriftsprofil samt et nytt produkt til en produksjonsbedrift i Trøndelag. Produktet skulle være et sjakkbrett som representerte den nye profilen. Askeland ga bedriftens nye profil visjonen: “Vi skal skape interesse for realfag hos barn og unge ved hjelp av leker og spill”.

For å gjøre sjakkbrettet levedyktig blant øvrige underholdningsprodukter for barn og unge fikk ET SLAG SJAKK en ny vri; når en brikke blir slått ut av spillet slåes den gjennom brettet og inn i boksen under fremfor å kun legges til side. For å øke underholdningsverdien er boksen under i klarplast slik at spilleren kan følge brikken på sin ferd inni boksen. I tillegg er det lagt inn en konveks, fast fjærpute i bunnen av boksen som sørger for at brikken vil sprette opp og rundt inni boksen før den legger seg til ro. Dette skaper langt større underholdningsverdi og gjør at brettet kan brukes av barn også før de er gamle nok til å forstå sjakk.

ET SLAG SJAKK er et spill som kan underholde hele familien og er tilpasset visjonen om å skape interesse for realfag, og har i så måte flere nye aspekter ved seg enn et ordinært sjakkbrett. I dagens samfunn viser det seg stadig at barn og unge er dårlige eller lite interessert i realfag til tross for at de lever i et samfunn som drives av kompetanse innenfor realfag. ET SLAG SJAKK er et bidrag i kampen om å skape interesse for realfag, og da på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er særdeles viktig at denne interessen og nysgjerrigheten skapes ved lek og moro før forståelse for hva som er realfag oppstår.