Morning Light

Et verktøy for å hjelpe folk i den aktiviteten de gjør hver dag, men som de egentlig aldri blir noe flinkere i… Morning Light er en app og et fysisk produkt som skal skape en bedre måte å våkne på om morningen. Konseptet ble laget til en av oppgavene i faget Design 3 – bruk, der et fokus er brukersentrert design av interaktive systemer. Dette var det første møtet med interaksjonsdesign i studieløpet.

Det fysiske produktet en sengegavel bygget opp av moduler av puter med innbygget lys. Lyset vil bli gradvis lysere og lysere om morningen, frem til alarmen går av. Slik vil brukeren få en følelse av en lys, naturlig start på dagen – selv en mørk vintermorning.

Appen har fire funksjoner som kan justeres etter brukerens behov. Her kan en sette alarmtiden, justere intensiteten av lys, ekstern ovn og sette alarm i løpet av en uke. Utformingen av appens design hadde fokus på det naturlige lys, varme og at den skulle være intuitiv i bruk.

Konseptet ble designet etter å ha gjennomført en “cultural probe” der brukerenes tilbakemelding var at de så for seg at den mest behagelige måten å våkne på var å våkne av et svakt lys.