Mr. Magpie

Å redesigne Budalstolen var en oppgave i andre semester 2013. Redesignet skulle dekke både estetiske og ergonomiske behov. Studentene hadde mange ulike tolkninger og redesign, og innen semesteret var omme var de fleste godt kjent med begrepet stol.