Pasienthjelpen

Alle innbyggere i Norge har rett på en fastlege. Fastlegen er den som over tid blir kjent med pasienten som person, og som kan se sammenhenger i personens levde liv og sykdomsbilde.  Fra undersøkelser blant pasienter og leger har det kommet frem at ikke alle pasienter er like fornøyd med sin fastlege, og ofte nevnes det at pasienten føler fastlegen ikke har tid til å høre alt pasienten ønsker å si. Fastlegene på sin side nevner at kommunikasjonen er en av de aller største utfordringene, både for pasient og lege. Ikke alle pasienter eller leger er like aktive og deltakende i legemøtet.

For at fastlege og pasient sammen kan starte arbeidet for å få pasienten frisk, er det viktig at legen forstår hele helsebildet. Denne informasjonen er det pasienten som må videreformidle til legen: Som oftest sitter pasienten selv på løsningen til sine problemer, de må bare bli stilt de riktige spørsmålene. “Hva tror du selv kan ligge bak? Hva er du bekymret for?”

Om legen ikke stiller de riktige spørsmålene, og pasienten selv ikke tenker over at det kan ligge noe mer bak sin situasjon, kan det ta lang tid og mange legetimer før viktig informasjon kommer frem.

Under dette tjenestedesignprosjektet har det blitt utviklet noen kontaktpunkter hos fastlegen, som skal forberede pasienten på å delta aktivt under legemøtet: Fra timebestillingsfunksjon på nett, via registrering ved ankomst, sanntidsfunksjon, et forberedelsesverktøy som skal sette pasientens tanker i spinn og gi pasienten en mulighet til enkelt å huske hva som ble diskutert under legemøtet, og en tilbakemeldingsfunksjon når pasienten forlater legekontoret. En ny pasientflyt og omstrukturering av venteværelset har også blitt gjort, for å øke følelsen av privatliv og komfor for pasienten under ventetiden, og gi pasienten ro til å sitte med forberedelsesverktøyet.