Radikal

Radikal er inspirert av fagverk. Fagverk bærer ofte tunge, industrielle installasjoner; her er fagverket et bæresystem for kroppen. Kontaktflatene er tilpasset trekantenes vinkler, som igjen er tilpasset kroppen. Når Radikal er i bruk vil de sterke vinklene bli forsterket ytterligere. For å understreke samspillet mellom trekantene, har Radikal en utfordrende rødfarge som satt sammen med den rolige asken gir god kontrast. Pluss at det var ganske kult.