Real-K

Salgsvolumet på kaffe var på vei til stagnere for denne lokale, mellomstore produsenten. Dette prosjektet ble initiert som et forsøk på å snu trenden og bedre penetrere markedet. Etter å ha analysert markedet, markets produktspekter og generelle markedsføringstrender konkluderte vi med at problemet var å møte et større marked på en mer effektiv måte. Vår løsning ble å rette seg mot et nytt og bredere publikum, og øke kvalitet og merverdi ved å sikte på det øvre/midtre segmentet. Med dette som mål innførte vi en ny merkevare, “Real K” med en ny produktlinje som inneholder:

  • Høyere kvalitetsblanding
  • Assosiasjoner til en vennlig, familiær virksomhet – “den lille fabrikken ved havna” som er Kjeldsbergs kjerneidentitet

Emballasjen ble designet med følgende hovedkrav:

  • Bedre luftetting
  • Løsningen skal være praktisk
  • Løsningen skal fokusere på taktilitet og brukervennlig
  • Løsningen skal omfatte en forbedret brukeropplevelse gjennom hele livssyklusen

I tillegg lanserte løsningen vakuum-emballasje, som representerer en 50% forbedring i volumindeks.