SeenBy

SeenBy er et konsept som ønsker å ta dagens kommunikasjonsplatformer opp til debatt. I dag kan man ikke bare gi hverandre konkrete beskjeder, men også få tilbakemeldinger på når mottaker har lest beskjeden og når avsender har sendt den. Det forventes ofte også umiddelbar respons. Askeland, Fry, Kantstad og Sagvolden sitt svar på dette er to lamper som gjør det mulig å kommunisere sinnsstemninger seg i mellom, gjennom stryking hos avsender og lyspulsering hos mottaker. Det er ingen mulighet for å vite om mottaker har sett beskjeden, om den er sendt eller hvordan mottaker opplever den. Konseptet kommuniserer dermed kun et nærvær fra en person til en annen.