Steinkjerfestivalen

Identitet og profildefinisjon for den Midt-Norske musikkfestivalen – Steinkjerfestivalen.
Prosjektet omfattet blant annet definisjon av strategi for å oppnå en best mulig profil, grafisk design av profil og identitetshefte, samt teaser og plakat.

Viktige utfordringer:
Identifisere lokale kjennetegn, bruke dem uten å misbruke dem
Kombinere vekstambisjoner til lokal tilhørighet
Kombinere det urbane, funksjonalistiske identiteten til denne småby-festivalen med dens landlige omgivelser