YGGDRASIL

Konsept for off-shore, vindmølledrevet undervanns-fiskefarm satt 15-25 år inn i framtiden.